image

KLINICKÁ LOGOPEDIE TIŠNOV

Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie, nestátního zdravotnického zařízení. Poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem i dospělým se všemi druhy narušené komunikační schopnosti.

O mně

V roce 2018 jsem úspěšně složila atestační zkoušku. Jsem členem Asociace klinických logopedů České republiky. V průběhu mé praxe jsem absolvovala řadu odborných kurzů a stáží.  

Absolvované kurzy

 • Raná intervence dětí do 3,6 let
 • Certifikovaný kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii
 • Vady a poruchy sluchu
 • Afaziologie A, B
 • Neodkladná první pomoc
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Elektivní mutismus
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Kurz Maxík – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (Dysartrie, Apraxie)
 • Hlas
 • Afázie I., II.
 • Koktavost, Breptavost I., II.
 • Poruchy polykání a myofunkční terapie
 • Dyslalia
 • Vývojová dysfázie
 • Myofunkční terapie

Absolvované stáže

 • Specializační stáž VFN – Foniatrická klinika, Praha
 • Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno (ambulantní i lůžková část)
 • Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část)
 • Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno
 • Ambulance klinické logopedie, Olomouc

Ceník a smluvní pojišťovny

Logopedická péče je pro klienty smluvních pojišťoven hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven
na základě doložení žádanky od pediatra, praktického lékaře nebo specialisty.

Naši smluvní partneři

image

Pro služby nad rámec pojištění a klienty nesmluvních pojišťoven platí následující ceník.

Vstupní logopedické vyšetření (60 min., cena včetně vypracování zprávy): 900,- Kč
Individuální logopedická terapie (30 min.): 400,- Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení na přihlášku pro SŠ, VŠ: 300,- Kč
Vypracování logopedické zprávy: 350,- Kč
Logopedická depistáž v mateřské škole: dle domluvy

Objednávky

Prosíme o telefonické objednání předem na telefonním čísle +420 606 204 510

  • Na první vyšetření si prosím přineste s sebou žádanku k logopedickému vyšetření (od pediatra, neurologa nebo foniatra).
  • Objednané termíny jsou závazné.
  • Zrušení termínu je možno nejpozději 24 hod předem.

Kontaktní informace

image

PhDr. Barbora Procházková

image

+420 606 204 510

image

info@logopedie-prochazkova.cz

image

Purkyňova 2010, 66601 Tišnov

Ordinační hodiny

Pondělí:  7:00 až 12:00  -  13:00 až 16:00
Úterý:  7:00 až 12:00  -  12:30 až 14:30
Středa:  8:00 až 13:00
Čtvrtek:  8:00 až 12:00  -  12:30 až 14:30
Pátek:  8:00 až 12:00